VALIKKO

T.E.H.D.A.S. ry:n kesänäyttely Interlace / Lomittuminen 10.7. – 20.8.2022

Avajaiset 9.7. klo 14.00 alkaen

Tapansa mukaa T.E.H.D.A.S. tarjoaa taidetta kesäpäivien piristykseksi. Veistospuiston uusien teosten kaveriksi rakentuu radioasemalle kesänäyttely. Näyttely kehkeytyy jossain yksilöllisen ja yhteisöllisen työskentelyn epämääräisellä rajapinnalla. Prosessia on viety eteenpäin kevään mittaan Fast Show testinäyttelyiden avulla ja nyt kudelma alkaa punoutua lopulliseen muotoonsa. Interlace/Lomittuminen luottaa yksikön monikollisuuteen, hajalleen asettuvaan ajatteluun ja olemisen huokoisuuteen.

Interlace / Lomittuminen 10.7. – 20.8.2022

Radioasemantie 1, Pori

 

T.E.H.D.A.S. puuveistossymposium 7.-17.6.2022

T.E.H.D.A.S. pitää kymmenen päivän mittaisen puuveistosymposiumin Porin lyhytaaltoasemalla T.E.H.D.A.S veistospuistossa. Viisi taiteilijaa toteuttaa viisi noin 8-10 metristä puuveistosta.

Taiteilijoille symposiumin tarkoitus on teoksen toteuttamisen lisäksi keskustella teoksien teemoista ja sisällöstä keskenään sekä tutustua erilaisiin tekniikoihin.

Yleisölle kymmenen päivän mittainen symposium tarjoaa mahdollisuuden tutustua taiteilijoihin ja seurata teosten syntymistä

Kutsutut taiteilijat:
Michel de Kok  (Portugali/Hollanti)
Lkahagvadorj Dorjsuren  (Mongolia)
Jussi Miettinen (Suomi)
Heikki Hautala (Suomi)
Antti Pedrozo (Suomi)

Puuveistosymposium on osa T.E.H.D.A.S ry:n vuoden 2022 kesänäyttelyä.

Tapahtuma on saanut osan rahoituksesta Porin kaupungin koordinoimasta Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022:sta

Sponsori: Porin Konekeskus Oy (Husqvarna)

———————————————

In English:
T.E.H.D.A.S. holds a ten-day wood carving symposium at Pori Shortwave Station in the T.E.H.D.A.S. Sculpture Park. Five artists make five, (about 8-10m) wooden sculptures.

 

Purpose of the symposium for the artists:
Discuss the theme and content of the works. Learn about different techniques. Get to know the sculptors and their art and realize the work.

Guests:
During the ten days, it is possible to get to know the artists and follow how the works are created.

Invited artists:
Michel de Kok – Portugal / Holland
Lkahagvadorj Dorjsuren – Mongolia
Jussi Miettinen – Finland
Heikki Hautala – Finland
Antti Pedrozo – Finland

The wood carving symposium is part of the T.E.H.D.A.S summer exhibition project.

Cooperation: City of Pori

Sponsor: Porin Konekeskus Oy (Husqvarna)

Neljäs Kohereeri 1. huhtikuuta 2022

Perjantaina 1.4. Porin lyhytaaltoasemalla kuullaan kolme kokeellista ääntä sisältävää esitystä. EVOL saapuu Espanjasta koettelemaan teknomusiikin- ja laitteiston rajoja. Olmi on Olli Aarnin ja Tommi Keräsen tuore elektronimusiikkiduo, joka esiintyy nyt ensimmäistä kertaa. NN live I on niin ikään kotimaisen artistin ensiesiintyminen.
Ei pääsymaksua. Tapahtumaan voi osallistua ilmoittautumalla sähköpostilla osoitteeseen kohereeri@gmail.com.
Lyhytaaltoasemalla ei ole anniskelua tai muuta virvokemyyntiä.
Tapahtumasarjaa järjestävät yhteistyössä Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry ja T.E.H.D.A.S. ry.

Koiviston ulkoilupuistossa tehdään hoitohakkuita helmikuussa 2022

Metallikylässä Koiviston ulkoilupuiston alueella suoritetaan helmikuussa pienpuuston hoitohakkuutöitä. Hoitohakkuut tukevat valmisteilla olevan yleissuunnitelman ja asemakaavoituksen toteutusta. Lisäksi hakkuiden yhteydessä poistetaan puustoa alueen kuivatukselle tärkeiden ojien kunnostusruoppauksen mahdollistamiseksi.

Outokummuntien varrella sijaitsevat hoitohakkuualueet on jaettu oheisen kartan mukaisesti kahteen osaan, joiden yhteispinta-ala on noin 5,5 hehtaaria.

Ensimmäinen osa sijoittuu Kuparitien ja Radioasemantien välille ja on noin 2,5 hehtaarin kokoinen. Tällä alueella on tavoitteena luoda Väinölän koulun suunnalta avoin niittynäkymä ja luoda biotooppi avoimen alueen linnustolle, hyönteisille ja eliöille. Outokummuntien vieressä kasvavat vanhat koivut säästetään yksittäisiä kunnoltaan vaarallisia puita lukuun ottamatta ja ojan varresta poistetaan pienpuusto näkymän aukaisemiseksi. Sarkaojiin jätetään puuryhmiä esimerkiksi lintujen suojapaikoiksi ja säästettävät puuryhmät sijoitetaan siten, että avoin näkymä säilyy.

Radioasemantien ja Mastojentien välille sijoittuva toinen osa on noin kolmen hehtaarin kokoinen. Tällä alueella tavoitteena on harventaa pienpuustoa niin, että jäljelle jäävälle puustolle luodaan tilaa kehittyä. Harvennuksessa huomioidaan yleiskaavan tavoitteet esimerkiksi suunnitelmassa olevien näkemäalueiden pienpuuston voimakkaammalla harventamisella. Puusto pyritään pitämään mahdollisimman monilajisena ja niiltä osin kuin se on mahdollista, puustoa pyritään kasvattamaan monikerrokselliseksi. Puustoa ei poisteta tasavälein, vaan hakkuulla tavoitellaan luonnonmukaista ja vaihtelevaa maisemakuvaa. Alueelle jätetään niin sanottuja riistatiheikköjä sekä lahopuuta luonnon monimuotoisuutta tukemaan. Outokummuntien vieressä kasvavat vanhat koivut säästetään yksittäisiä kunnoltaan vaarallisia puita lukuun ottamatta.

Hakkuut suoritetaan urakoitsijan toimesta kone- ja miestyönä, ja töiden arvioidaan kestävän noin kuukauden ajan. Työmaan läheisyyteen ei tule mennä, sillä alueella liikkuu metsätyökoneita.

Hakkuiden suunnittelussa on otettu huomioon alueen tulevan käytön, osallistavasti laaditun yleissuunnitelman ja kaavoituksen tavoitteet. Varsinaiset tarkemmat yleiskaavan vaatimat maisemahakkuut suoritetaan yleiskaavan toteutuksen yhteydessä.

Lyhytaaltoaseman rakennushistoriaselvityksen julkistamistilaisuus 19.11.2021

Aika: 19.11.2021 klo 14.00-16.00

Paikka: Porin taidemuseon luentosali, Eteläranta, Pori

Etä: Tilaisuutta voi seurata suorana TÄSTÄ

Julkaisu: RHS:n voi ladata TÄSTÄ

Porin vanhan lyhytaaltoaseman historia – rakennushistoriaselvityksen julkistamistilaisuus 19.11.2021

Porin kaupunki kehittää Itä-Porissa sijaitsevan vanhan lyhytaaltoaseman käyttöä kulttuuritilana yhdessä taiteilijayhdistys T.E.H.D.A.S. ry:n sekä muiden kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa.

Osana kehitystoimia rakennuksesta toteutettiin rakennushistoriaselvitys (RHS) yhteistyössä Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin historian ja restauroinnin oppiaineen kanssa. Nyt julkaistava RHS on ensimmäinen kyseistä radioasemaa ja myös koko Yleisradion ulkomaan radiolähetystoimintaa käsittelevä painettu tutkimusjulkaisu.

Tilaisuus tarjoaa tutkijoiden ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmia yhtäältä asemaan rakennuksena ja teknisenä laitteena kuin sen lähetysten sisältöjen merkitykseen Suomelle ja yhdelle kuuntelijalle. Tilaisuudessa keskitytään radiohistoriaan, mutta siinä sivutaan myös lähetystoiminnan päättymisen (1987) jälkeistä käyttöä.

Tervetuloa!

Ohjelma:

14.00 Videonäytös: kolme uutiskatsausta

14.05 Suunnittelija Niilo Rinne (Porin kaupunki)
Avaussanat

14.10 Rakennustutkija Liisa Nummelin (Porin kaupunki):
Satakunnan museon tervehdys

14.15 Apulaisprofessori Panu Savolainen (Aalto-yliopisto): Porin vanha lyhytaaltoasema ja funktionalismi
– alkuperäinen ja uudet käyttötarkoitukset

14.30 Professori Louis Clerc (Turun yliopisto):
Yleisradion ulkomaanlähetysten poliittinen
ja kulttuurinen merkitys (ETÄNÄ)

15.00 Tauko

15.15 Teknikko Kalevi Vahtera:
Työntekijänä Porin lyhytaaltoasemalla

15.30 Toimittaja David Mawby:
Porin lähetysten kuuntelijan ja DX-harrastajan kokemuksia

15.45 Keskustelu

Tilaisuus on osa Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022:een kuuluvaa Kulttuuriviritin-hanketta. Lisätiedot: niilo.rinne@pori.fi, 044-7011252

Kuva:

Kuvassa teknikko Fredriksson ja aseman talonmies Aulis Luojukoski 1950-luvulla aseman lähetinhallin ohjaamon äärellä

(Lähde: Jukka Luojukosken valokuva-albumi)

 

Kulttuuri ja kestävä kaupunkikehittäminen Porissa -tilaisuus 3.11.2021

Porin kaupunki on ollut mukana kulttuurisia menetelmiä hyödyntävissä kansainvälisissä kaupunkikehittämishankkeissa. Keskeistä hankkeissa on ollut vuorovaikutuksen kehittäminen eri sidosryhmien välillä ja sekä yhteiskehittämisen menetelmät.

Tässä tilaisuudessa esitellään kahden päättyneen hankkeen tulokset, ja katsastetaan kahden käynnissä olevan tilanteet.Molemmat päättyneet hankkeet saivat kansainvälisissä hankeverkostoissaan erityishuomiota ja kiitosta.

Mitä hyötyä näistä hankkeista on porilaisille ja kaupunkimme kehitykselle? Miten kulttuuri ja vuorovaikutus kytkeytyvät kestävään kehitykseen ja kuinka niiden avulla kehitetään parempia kaupunkeja meillä ja maailmalla?

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja ideoimaan!

AIKA: Keskiviikko 3.11.2021 klo 13.00–16.00

PAIKKA: Kauppakeskus IsoKarhu, Yrjönkatu 14, pohjakerros, Ars Pori Megastoren tapahtumatila

OHJELMA:

12.30 Ovet avautuvat, kahvitarjoilu

13.00 ITÄ-PORI Niilo Rinne & Ville Kirjanen

Come In! Talking Houses, Shared Stories
Rakennettu kulttuuriperintö kaupunkikehittämisen resurssina

Kulttuuriviritin
Tilat ja viestintä lähiökehittämisen ajureina

14.00 KESKUSTA Harri Sippola & Kati Fager

UrbCulturalPlanning
Inhimillistä ja kestävää kaupunkikehitystä vuorovaikutuksen avulla

iPlace
Elinvoimaa erikoistumisesta

15.00 TYÖPAJA

Miten hankkeiden oppeja voisi hyödyntää ja soveltaa uusilla tavoilla Porin kestäväksi kehittämiseksi tulevaisuudessa?

16.00 TILAISUUS PÄÄTTYY

 

Mystinen halloween 6.11.2021

MYSTINEN HALLOWEEN

Koko perheen tehtäväradalla saatat törmätä vaikka minkälaisiin outoihin juttuihin! Radalle lähdetään non-stoppina. Sata ensimmäistä radan suorittanutta saavat pienen yllätyksen.
Tapahtumassa kuvakilpailu teemanmukaisesti pukeutuneille

Hirvittävän hyvä buffet (käteismaksu)

Lisätiedot tapahtuman facebook-sivuilta
ps. Lähimmät parkkipaikat ovat Väinölän koululla tai mastojen kentällä. Ethän tuki pelastustietä Radiomastontielle.
Tapahtuma ei vastaa kävijöiden vakuutuksista.

MLL Satakunnan piiri
MLL Ruosniemi
MLL Kullaa
T.E.H.D.A.S ry
Tapahtumatalli

 

Kolmas Kohereeri 23.10.2021

Porin lyhytaaltoasemalle saapuvat esiintymään lauantaina 23.10. Joachim Nordwall, yksi ruotsalaisen kokeellisen musiikin avainhenkilöistä, sekä El Tiempo (Turku/Pori), Topias Tiheäsalon ja Rasmus Östlingin tuore kokoonpano.

El Tiempo aloittaa tapahtuman kello 19.00.

Ei pääsymaksua. Tapahtumaan voi osallistua ilmoittautumalla sähköpostilla osoitteeseen kohereeri@gmail.com.

Artistit:

JOACHIM NORDWALL

Joachim Nordwall on tehnyt musiikkia vaativaan makuun 80-luvun lopusta asti. Hän on esiintynyt niin sooloartistina kuin eri kokoonpanoissa (Alvars Orkester, Kid Commando, The Skull Defekts…). Nordwall on uransa aikana työskennellyt ja esiintynyt yhdessä sellaisten artistien kanssa kuten Mats Gustafsson, Mika Vainio, Kevin Drumm, Aaron Dilloway, Christine Abdelnour, Tim Barnes & Jeph Jerman ja Leif Elggren. Hänet tunnetaan kokeellisen musiikin piireissä myös mm. arvostetun iDEAL-levy-yhtiön ja -festivaalin perustajana.

“Heavily influenced by 60’s minimalism, folk rituals and old school acid and techno, his solo works are often based upon noise, pulse and rhythm, yet abstract and minimal.”

EL TIEMPO

Vuonna 2020 Turussa syntyi uusi duo: Topias Tiheäsalon ja Rasmus Östlingin muodostama El Tiempo. Duo lähestyy ääntä sekä orgaanisena että synteettisenä oliona – oliona, jolle voi tehdä asioita tai jättää tekemättä. Oli miten oli, mitään ei sovita eikä suunnitella, mitään ei punnita eikä hahmoteta etukäteen. On kyse elävässä hetkessä tapahtuvasta äänestä, joka on, mitä se on.
Ja se mitä se on, voi olla akustisten kielten resonanssia, kenttä-äänityksiä, feedback-sointeja, hiljaisia rapinoita, asioiden koskettamista, sähköistä huminaa, duurisointuja, vihellyksiä. El Tiempo lähestyy nykyhetkeä nykyhetkestä käsin, mutta jo eletty kuultaa horisontissa.

El Tiempo – es lo que hay.

Topias Tiheäsalo – sähkökitara, huuliharppu, barokkiluuttu, elektroniikka yms.
Rasmus Östling – äänitykset, elektroniikka, trumpetti, ääni yms.

Kohereerin toteuttavat yhteistyössä Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry ja T.E.H.D.A.S. ry.
www.kohereeri.com
www.rapajooti.fi
www.tehdasry.fi