VALIKKO

T.E.H.D.A.S. Kesänäyttely 2024 CYCLOPS CYCLE – KEHÄ 7.7. – 31.8.2024

In English below

Radioaasemantie 1, Pori
Avajaiset: 6.7.2024, klo 17
Näyttely: 7.7. – 31.8.2024
Ke – Su, 12 -18

Olemme aikasilmukan sisällä toistossa jossa samat asiat tapahtuvat uudestaan ja uudestaan. Onko tämä videopeli tai ehkä teköälyn tuottama simulaatio vai kenties todellisuutta – ehkä näiden yhdistelmä. Voimmeko oppia jotain muistelemalla edellistä kierrosta ja purkautua ulos silmukasta? Näin saattaa olla, mutta päädymme silti jatkamaan sykliä. Pystymmekö tekemään toisin kehän sisällä toistuvassa toiminnassa? Mahdollisesti.

Luonto opettaa takaisin olemassaolon maagisuuteen. Kaikki lähtee luonnon tarkkailusta, luonnon kierto auttaa irtautumaan lineaarisen ajan eteenpäin työntävästä paineesta ja kokemaan ajan syklisenä.

Miten näkymätön tulee näkyväksi? Musertava tuska ja eksistentiaalinen kauhun huuto kantautuu kaikuna korviimme kunnes häipyy maailman meluun ja jatkuvaan hälinään. Tekisi mieli yhtyä huutoon: avaan suun mutta ääni ei tule ulos. Olemme ja olomme on kuin hidastetussa mykkäelokuvassa. Tunnelma vaihtelee koomisesta traagiseen ja takaisin tilannekomiikan keveyteen. Oleminen on ennen ja jälkeen tulemista ja poistumista ja niiden aikana: olemme kerralla näissä kaikissa. Tämä voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin ja outoihin reaktiivisuuksiin.

Syntyy myös kokemus voimakkaasta ponnistelusta kohti muodonmuutosta. Itsen romahdus on välttämätöntä jotta voisi muuttua. Kuitenkin pysymme osittain samana muutoksessa.
T.E.H.D.A.S. toimii kollektiivisesti ja tunnistaa toiston mahdollisuudet toiminnassaan ja teoksissaan luoden silti aina uusia tapoja ajatella ja luoda taidetta. Kierrätämme teoksiamme luoden niistä yhteisöllisen työskentelyn kautta uusia tulkintoja ja muotoja. Tämän vuoden monitaiteellinen installaatio punoo yhteen draamaattisia elementtejä ja kohoaa tarinallisten asetelmien kautta liikkeen virrassa tapahtuviin pysäytyskuviin.

Paikkasidonnaisissa kohtauksissa toteutuu seremoniallisuuteen, jopa psykedeelisyyteen syventyvä tapahtumakulku. Ympyrän keskipisteessä sijaitseva kyklooppinen kamera kuvaa sitä kehää kiertävän seurueen mystisen koreografian. 360 asteen venyminen panoraamaksi yhdistää etualan, taka-alan ja keskialan sekä nykyhetken, tulevan ja menneen yhdeksi. Kamera näkee kaiken kerralla. Keskipisteen ympäri käydään ja yhteen tullaan. Liike ja pysähdys, materiaalisuus ja immateriaalisuus, syy ja seuraus ilmenevät samanaikaisesti.

Nykyajan kuluttava luonne koittaa yhä ajaa läpivalaisulla ja spektaakkelimaisuudellaan groteskin olemassaolon näkyvistä pimeisiin nurkkiin ja varjoihin. Tämä vaatii jatkuvaa sisäisen ja ulkoisen maailman yhdistämistä, henkien ja hallusinaatioitten esille manaamista sekä heijastusten, näkyjen ja tunteiden ihmettelyä, niiden ilmaisua. Hirviömäinen paha heiluu taustalla valmiina ottamaan haltuunsa kenet tahansa. Maailma on täynnä houkutuksia ”tomppelimaisuuteen” niinkuin Bertie Wooster (P.G. Wodehousen luoma hahmo hänen Jeeves & Wooster -nimisissä kirjoissaan) sanoisi.

Pinnan, syvyyden, maiseman ja universumin päällekkäisyyksissä hahmot yhdistyvät hybridimäiseksi olioksi, häviävät ja hävittävät painonsa kunnes muodostuvat uudelleen. Ihminen tarttuu esineeseen ja käyttää sitä hyväkseen kunnes toiminta katkeaa, jää viipymään: jostain tulee käsi, ele pysähtyy, toteutus ei etene päämäärään tasaisella vauhdilla.
Ekspressiivisen maalauksen tunneintensiteetit ja kubistiset eri suunnista katsovat samanaikaisuudet luovat surrealistisen asetelman, jossa hahmot kantavat eri rooleja kuin arkkityyppejä. Symbolistisessa kuvaelmassa syyllisyys, viattomuus, välinpitämättömyys, hyvä ja paha näyttäytyvät lähes karikatyyrimäisiltä ihmisen kuvilta mutta paljastavat samalla roolien takana aukeavan olemassaolon herkkyyden, monimuotoisuuden ja katoavaisuuden.

In English:

T.E.H.D.A.S. Summer exhibition 2024
 CYCLOPS CYCLE – CIRCLE

We are inside a time loop in a repetition where the same things happen again and again. Is this a video game or maybe a simulation produced by artificial intelligence or maybe reality – maybe a combination of these. Can we learn something by remembering the previous cycle and break out of the loop?

That may be the case, but we still end up perpetuating the cycle. Are we able to do otherwise within the circle in repetitive activity? Possibly.
Nature teaches back to the magic of existence. Everything starts from observing nature, the cycle of nature helps to break away from the pressure of linear time pushing forward and to experience time as cyclical.

How does the invisible become visible? The crushing pain and existential scream of terror echoes in our ears until it fades into the noise and constant commotion of the world. I would like to join the cry: I open my mouth but no sound comes out. We are and our feeling is like in a slow-motion silent movie. The mood varies from comic to tragic and back to the lightness of a sitcom. Being is before and after coming and going and during them: we are all of these at once. This can lead to inconsistencies and strange reactivity. There is also the experience of a strong effort towards transformation. The collapse of the self is necessary in order to change. However, we remain partly the same in the change.

T.E.H.D.A.S. works collectively and recognizes the possibilities of repetition in its actions and works, still always creating new ways of thinking and creating art. We recycle our works, creating new interpretations and forms from them through communal work. This year’s multi-art installation twines together dramatic elements and rises through narrative settings to still images that take place in the flow of movement.

In the site spesific scenes, a course of events that deepens into ceremonialism, even psychedelic is realized. The cyclopean camera in the center of the circle depicts the mystical choreography of the party circulating the circle. The 360-degree stretching into a panorama combines the foreground, background, and middle, as well as the present, the future, and the past into one. The camera sees everything at once. We go around the center and come together. Movement and stoppage, materiality and immateriality, cause and effect appear simultaneously.

The consumptive nature of modern times still tries with its transillumination and spectacle to push the grotesque existence to the dark corners and shadows. This requires a constant merging of the inner and outer worlds, the exorcism of spirits and hallucinations, and the wonder of reflections, visions and feelings, their expression. A monstrous evil looms in the background, ready to take over anyone. The world is full of temptations to “goofballism” as Bertie Wooster (a character created by P.G. Wodehouse in his Jeeves & Wooster books) would say.

In the overlapping of surface, depth, landscape and universe, the figures combine into a hybrid entity, disappear and lose their weight until they form again. A person grabs an object and uses it to their advantage until the action stops, lingers: from somewhere comes a hand, the gesture stops, the execution does not progress to the goal at a steady pace.

The emotional intensities of expressive painting and the cubist simultaneity of looking from different directions create a surreal setting where the characters play different roles as if they where archetypes. In the symbolic depiction, guilt, innocence, indifference, good and evil appear as almost caricature-like images of people, but at the same time reveal the sensitivity, diversity and transience of the existence behind the roles.

Narraus-festivaali 10. elokuuta 2024

NARRAUS on ennakkoluuloton ja kollektiivista tajuntaa laajentava kansan juhla, joka järjestetään ensimmäistä kertaa elokuussa Porissa Väinölän lyhytaaltoasemalla. Ota tapahtumamme seurantaan saadaksesi tietoa ensi kesän kohokohdastasi.

INSTAGRAM

Tapahtuman järjestää Kulttuuriyhdistys Rapajööti yhteistyössä Radio Helsingin, T.E.H.D.A.S ry:n ja Plugin kanssa.

Tapahtumaan on vapaaehtoinen 5-25€ pääsymaksu.

ESIINTYJÄT

Kuusumun Profeetta
Stefan Cristensen (US)
Draama-Helmi
A.Takalo
Laihonen & Salmi
The New Boyfriends
Fågelbörs
Syöttökäärme
Atug
Syttym
Demeters Döttrar (SWE/DEN)

Kohtaaminen – kuvanveiston ryhmänäyttely 4.–26.5. 2024

Toukokuun ajaksi kuvataiteilijat Kankaanpään taidekoulusta ja Turun Taideakatemiasta ovat tulleet yhteen ja luoneet kohtaamispaikan taiteelleen Porin historiallisella lyhytaaltoasemalla. Näyttely esittelee kuvanveiston monia eri kulmia perinteisestä kokeelliseen. Mukana on 16 taiteilijaa, jotka kaikki tuovat oman uniikin näkökulmansa ja taustansa näyttelyyn.

Näyttelyn taiteilijat: Johanna Kaario, Jesse Kitinoja, Toivo Koski, Heli Pakarinen, Pauliina Parjanen, Sonja Sorsa, Syy, Karoliina Wennäkoski, Lisa Holmén, Pietari Hyvärinen, Lotta Kankaanpää, Minea Lehtinen, Nuutti Maikola, Maria Pulkkinen, Aatos Salkosalo, Ronja Sinisalo.

Näyttely on auki torstaista sunnuntaihin, 4.5 – 26.5, klo. 12:00 – 18:00.

Avajaiset ovat 11.5 klo 18:00 alkaen ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!

Radioasemantie 1 / 28330 Pori

Näyttely on toteutettu yhteistyössä T.E.H.D.A.S ry:n kanssa.

Waves? – ryhmänäyttely 7.–28. huhtikuuta 2024

In English below

Raaka/Aine – Arvo, jäte ja Uusi paikallinen – LIVESTRIIMI 15. huhtikuuta 2024 klo 14.00-15.30

In English below

Raaka/Aine – Arvo, jäte ja Uusi paikallinen -livestriimi on New European Bauhaus Festivalin satelliittitapahtuma, joka lähetetään Porin vanhalta lyhytaaltoasemalta 15.4.2024 klo 14.00–15.30.

Tarvitsemme kestävämpiä tapoja elää tasapainossa luonnon ja toistemme kanssa. Tämä edellyttää uudenlaisia tapoja tunnistaa voimavaroja, havaita resursseja ja nähdä arvoa siellä, missä sitä ei ole totuttu näkemään. Kuinka erilaiset materiaalit, paikat, rakennukset, tai jopa jäte voidaan nähdä resurssina? Mitä kaikkea voimme käyttää raaka-aineena ja kuinka voisimme rakentaa uusia mielikuvia ja muuttaa asennettamme resurssien jakamiseen kestävämmän ja resurssiviisaamman tulevaisuuden aikaansaamiseksi?

Puheenvuoroista, äänitaide-esityksestä ja paneelikeskustelusta koostuva poikkialainen ohjelma lähetetään ainutlaatuisesta kulttuuriperintökohteesta, josta aiemmin lähetettiin radio-ohjelmia ympäri maailmaa.

Nykyään funktionalistinen rakennus ympäristöineen etsii uudenlaisia käytön ja hoivan muotoja sekä toimii edelleen tärkeänä paikallisena kulttuurin ja taiteen tilana. Taiteen ja tieteen näkökulmia yhdistävä tapahtuma ja striimi kartoittaa myös reittejä aikaan, jossa suhde paikkaan ja paikallisuuteen voisi määrittyä uudenlaisella tavalla, jota määrittävät olemassa olevat resurssit ja uudet toimijuudet.

Striimi yhdistää useiden eri tutkimus- ja kehitysprosessesien intressejä, resursseja ja arvovirtoja kokeellisessa ympäristössä.

Ohjelma lähetetään suorana YouTubessa, tapahtumapaikan verkkosivuilla ja New European Bauhaus Festivalin kanavilla.

 

OHJELMA 15.4. 2024 klo 14.00–15.30

Avaussanat (Niilo Rinne, Porin kaupunki)

New European Bauhaus, mistä on kysymys? (Aleksi Lohtaja, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo)

Uusi paikallinen arkkitehtuuripolitiikka (Mika Savela, Taiteen edistämiskeskus Taike)

Alustus: Poissa silmistä, poissa mielestä – Moderni arkkitehtuuri ja jäte (Ella Müller, arkkitehti)

Äänitaide-esitys (Juho Toivonen)

Paneelikeskustelu (Maija Kasvinen, Ella, Müller, Niilo Rinne, Mika Savela, Panu Savolainen, Aleksi Lohtaja. Moderoi: Alma Onali)

 

Työryhmä:

Maija Kasvinen (Taiteen edistämiskeskus, taideasiantuntija, julkinen taide)

Aleksi Lohtaja (Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo)

Ella Müller (arkkitehti)

Alma Onali (tutkija, WasteMatters -hanke)

Niilo Rinne (hankekoordinaattori, Porin kaupunki)

Mika Savela (Taiteen edistämiskeskus, taideasiantuntjia, arkkitehtuuri)

Panu Savolainen (apulaisprofessori, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin historian ja restauroinnin oppiaine)

Juho Toivonen (äänitaiteilija ja muusikko)

Tom Backström (graafinen suunnittelu)

Veli-Ville Sivén (valosuunnittelu)

Jarkko Montonen (striimaus, Porin kaupunki)

Aiheeseen liityviä tutkimushankkeita:

 

 

Re/Source is a hybrid satellite event of the New European Bauhaus Festival taking place at the old shortwave radio station in Pori, Finland and online on 15th of April 2024 at 1 PM (CET)

On this planet, our resources are limited. But what do we mean by a resource and what kind of capabilities do materials, places, buildings or even waste hold? How could we build new imaginaries and change our attitude towards sharing of resources to build a more sustainable and resource efficient future?

The interdisciplinary event that consists of talks, a sound art performance and a panel discussion takes place at a unique cultural heritage site, formerly used to broadcast programming around the globe. Today the modernist building and its surroundings are seeking new models of use and care, while continuing to operate as a vital local cultural venue and art space.

Packing together viewpoints in art and scholarship, RE/SOURCE charts a potential era of New Local, with strategies and resources tied to our existing material and societal realities – and the new forms of agencies found therein. The event unites interests, resources and value flows from several research and development processes and practices together in an experimental setting.

The satellite event will be broadcasted live on YouTube, on the venue’s website and the channels of the New European Bauhaus Festival.

Team:

Maija Kasvinen (Arts Promotion Centre Finland, public art)

Aleksi Lohtaja (Information Centre for Finnish Architecture Archinfo)

Ella Müller (Architect)

Alma Onali (Researcher, WasteMatters -hanke)

Niilo Rinne (Project coordiator, City of Pori)

Mika Savela (Arts Promotion Centre Finland, architecture)

Panu Savolainen (Associate Professor, Aalto University)

Juho Toivonen (Local sound artist and musician)

Tom Backström (graphic design)

Veli-Ville Sivén (light desing)

Jarkko Montonen (streaming, City of Pori)

Related research projects

 

What is the shortwave radio station of Pori?

Check these videos from 2010 and 2021 to get a grip on the history and the present of the building (subtitled in English!):

 

Seitsemäs Kohereeri 15.9.2023

Perjantaina 15.9. Porin lyhytaaltoasemalle saapuvat esiintymään P.Å.G.Å., Lukas Häger, Juho Toivonen, P.P. Puska sekä Rasmus Östling. Kaksi ensimmäistä artisteista tulevat Uppsalasta ja loput edustavat porilaista kokeellista ääntä. Tervetuloa elektronisen ja akustisen musiikin erikoisiltaan!
Björneborg möter Uppsala.
Keikat alkavat kello 20.00.
Ei pääsymaksua. Tapahtumaan voi varmistaa paikkansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kohereeri@gmail.com.
Lyhytaaltoasemalla ei ole anniskelua tai muuta virvokemyyntiä.
Kohereeri-tapahtumasarjaa järjestävät Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry ja T.E.H.D.A.S. ry.

Live Ambient Festival 8.-9.9.2023

perjantai
18:00 – 19:00 Novaja Zemlja – Muuntaja stage
19:15 – 20:15 Fajro – Generaattori stage
20:30 – 21:30 Vanjambient – Konesali Stage
21:45 – 22:45 Verde – Generaattori stage
23:00 – 01:30 E-Musikgruppe Lux Ohr feat. Ashen Simian – Konesali Stage
lauantai
15:00 – 16:00 Pasi Salmi – Muuntaja stage
16:15 – 17:15 Syvärauma – Konesali Stage
17:30 – 18:30 Rihmasto – Generaattori stage
18:45 – 19:45 Cajaste – Konesali Stage
20:00 – 21:00 [ówt krì] – Generaattori stage
21:15 – 22:15 HLER – Muuntaja stage
22:30 – 23:30 Peik – Konesali Stage
23:45 – 01:45 Kalle Karvanen – Generaattori stage
Live Ambient Festivaali on ainutlaatuinen mahdollisuus kokea menneisyyden nostalgiaa upeissa vanhan lyhytaaltoaseman tiloissa ja nauttia huikeista live-esiintymisistä.
Irrota siis johto tavallisuudesta ja tule virittäytymään modernia mystiikkaa tihkuvaan Ambient-festivaaliin, jossa artistit luo immersiivisiä äänimaisemia ja
opastaa kuulijan läpi harmonisten taajuuksien yön mystiseen syleilyyn.
PLUGI
&
T.E.H.D.A.S

T.E.H.D.A.S. ry:n kesänäyttely “Dadaptations” 8.7.-26.8.2023

Radioasemantie 1, Pori
Avajaiset 8.7. klo 18.00
Ovet avataan jo klo 14.00 (Näyttely)
Näyttelyn aukioloajat (sisätila):
Ke – Su, 11-18
Kahvila on myös auki (käteismaksu)
Veistospuisto on aina auki.
Taas koittaa suvi suloinen ja nyt jo seitsemättä kertaa järjestettävä vuosittainen T.E.H.D.A.S. kesänäyttely!
Näyttely toteutuu jälleen yhdistyksen jäsenistön kollektiivisena kokonaistaideteoksena Radioaseman näyttelytiloissa.
Kesänäyttelyn rinnalla asemaa ympäröivä Veistospuisto kasvaa tänä kesänä neljällä uudella teoksella. Munkh Erdene Tsagaan (Mongolia) “VLF Radio”, I Made Sutama (Indonesia) “Dandelion Spirit” ja Antti Pedrozo (Suomi) “Look” jatkavat 2012 alkanutta puuveistoprojektia, Mikko Ängeslevän (Suomi) kierätysmateriaali ”Kaksoset” täydentää puiston teoskokonaisuutta.
Kesänäyttely DADAPTATIONS juhlistaa yhdistyksen 20-vuotista historiaa.
Näyttelyn keskeiset teemat kiertyvät muistin ja muistojen ympärille. Yksilöllinen- ja kollektiivinen muisti tuottavat moninäkökulmaista ja -äänistä tarinankerrontaa joka saa rönsyillä vapaasti. Näyttely purkaa, jatkaa ja tulkitsee yhteisön menneisyyttä teoksellisten elementtien hakeutuessa samanaikaisesti kohti yhtenäistä muotoa ja irti siitä. Historia on materiaalia josta nykyisyys muovaillaan.
Tervetuloa!

Kuudes Kohereeri 28.4.2023

Kohereeri #6: Bernhard Günter, Kuupuu ja Slogan Motto

Perjantaina 28.4. Porin lyhytaaltoasemalla kuullaan kolmea kokeellisen äänen kanssa työskentelevää artistia. Bernhard Günter on saksalainen säveltäjä, jonka minimalistista tuotantoa on julkaistu 1990-luvun alusta lähtien. Kuupuu on kuvataiteilija ja muusikko Jonna Karankan vuosituhannen alussa aloittanut sooloprojekti. Slogan Motto on tuore kotimainen nimi, joka esiintyy Porissa ensimmäistä kertaa.
Soitto alkaa kello 20.00 järjestyksessä:
Bernhard Günter (1. setti)
Slogan Motto
Kuupuu
Bernhard Günter (2. setti)
Ei pääsymaksua. Tapahtumaan voi varmistaa paikkansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kohereeri@gmail.com.
Lyhytaaltoasemalla ei ole anniskelua tai muuta virvokemyyntiä.
Kohereeri-tapahtumasarjaa järjestävät Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry ja T.E.H.D.A.S. ry.