VALIKKO

Lyhytaaltoaseman ympäristön asemakaavan muutos vireillä

Lyhytaaltoasemaa ympäröivän Koiviston ulkoilupuiston (aka Mastojen alue tai Mastopuisto) alueen asemakaavamuutos on laitettu vireille 12.11.2020.
Alueen tulevaisuudesta kiinnostuneiden kannattaa seurata asiaa tarkkaa ja osallistua suunnitteluprosessiin, sillä nimenomaan kaava on merkittävin työkalu alueen tulevaisuuden määrittelyn kannalta pitkällä aikajänteellä.
“Vireillä olevien asemakaavojen muutosten rajaukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 12.11. – 14.12.2020 kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää suullisesti ja kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai käyntiosoite Yrjönkatu 6 B (Palvelupiste Porina) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.”
Tästä kaavamuutoksesta vastaa kaavoitusarkkitehti Daniel Nagy.

Tarkemmat tiedot:

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma