VALIKKO

Lyhytaaltoasemasta toteutetaan rakennushistoriaselvitys

Lyhytaaltoasemasta toteutetaan rakennushistoriaselvitys, joka on samalla ensimmäinen koskaan ainoastaan Väinölän lyhytaaltoasemaa ja yleisemminkin Suomen lyhytaaltolähetystoimintaa käsittelevä kirja.

Selvityksen toteutetaan Porin kaupungin tilaamana Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin historian ja restauroinnin oppiaineen kurssityönä. Kurssin kenttätyöjakso toteutettiin 17.-21. toukokuuta 2021 vetäjinään apulaisprosessori Panu Savolainen sekä tuntiopettjina Laura Laine ja Mia Puranen.

Selvityksessä keskitytään rakennukseen fyysisenä objektina, mutta samalla siinä käydään läpi sen käyttötarkoitus ja toimintaperiaatteet. Merkittävänä osana selvitystä on myös rakennuksen lähetystoiminnan jälkeisen ja nykyisen käytön kartoitus. Selvitys tulee tarjoamaan kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mikä Väinölän lyhytaaltoasema on, miten se toimi radiolähettimenä, missä kunnossa se on nykyään ja mitä kaikkia tiloja ja toimintoja se tällä hetkellä pitää sisällään. Selvitys toimii käsikirjana rakennuksen tulevissa kunnostustöissä. Kirja julkaistaan kesän 2021 aikana.