VALIKKO

Lähiöohjelma 2020-2022: Kulttuuriviritin

Porin kaupunki on mukana Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022:ssa kahdella hankkeella, joista toinen  kohdistuu Pihlavaan ja toinen Itä-Poriin.

Kulttuuriviritin-hanke kohdistuu Itä-Porissa Väinölä – Koiviston ulkoilupuisto – Sampola -akselille ja sen palveluverkon kehittämiseen. Hankkeen ytimessä on ajatus erilaisissa niin sisä- kuin ulkotiloissa tarjottavien palveluiden ja julkisten tilojen ymmärtämisestä monipuolisina kulttuuri-, oppimis- ja liikuntaympäristöinä, joita pitkäjänteisesti ja koordinoidusti kehittämällä voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisesti hyvää elämää ja kestävää kehitystä tukevia sekä syrjäytymistä ja segregaatiota ehkäiseviä palveluita ja elinympäristöä.

Sampolan ja Väinölän kerrostaloalueiden keskinäisten yhteyksien ja ulospäin avaamisen kannalta keskeisenä kohteena on Koiviston ulkoilupuistossa sijaitsevan vuonna 1939 valmistuneen entisen lyhytaaltoaseman rakennuksen ja sen ympäristön kehittäminen. Yhtäältä kaupunginosien kouluja ja palvelukeskus Himmeliä kehitetään paremmin yhteisöllisyyttä, liikkumista ja oppimista tukevina paikkoina. Lisäksi alueelle kohdistetaan investointeja puistorakenteisiin ja liikenneväyliin, minkä lisäksi viestinnällisin ja taiteen keinoin parannetaan kohdealueen mainetta.

Infran parantamisen, aluetta elävöittävien kehitystoimien sekä energiaviisaan korjaus- ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksien kartoittamisen ohella hanke on myös oppimisprosessi kaupunkiorganisaation poikkihallinnollisesta suunnittelusta ja yhteistyöstä eri sektorien ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on parantaa toimialojen tulosten laatua, suunnitteluprosessien sujuvuutta, tietojohtamista ja systeemiälyä, mikä on erityisen tärkeää koronaepidemian jälkeisessä taloudellisesti niukassa, mutta tasokasta suunnittelua edellyttävässä ajassa.

Lisätiedot:

Hankekoordinaattori Niilo Rinne

0407011252, niilo.rinne@pori.fi