VALIKKO

Lähiöohjelmat käynnistyvät

Pihlava, Väinölä sekä Sampola valittiin viime vuonna mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan 2020–2022, jonka tavoitteena on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Lähiöohjelma käynnistyy Porissa nyt kahden hankkeen voimin.

Itä-Porin lähiöhanke Kulttuuriviritin kohdistuu Itä-Porissa Väinölä–Koiviston ulkoilupuisto–Sampola -akselille ja sen palveluverkon kehittämiseen. Kulttuuriviritin käynnistyy Koiviston ulkoilupuiston uuden yleissuunnitelman toteuttamisella sekä lyhytaaltoseman kunnostustöiden aloittamisella.

Ulkoilupuiston suunnitelmaan pääsee vaikuttamaan kyselyllä, johon pääsee vastaamaan osoitteessa https://query.eharava.fi/3582

– Itä-Porin Koiviston ulkoilupuisto ja sen keskellä sijaitseva vanhan lyhytaaltoaseman upea funkkisrakennus tarjoavat uniikin mahdollisuuden hyvinvoivan tulevaisuuden Porin rakentamiselle, toteaa hankekoordinaattori Niilo Rinne.

Pihlavan Viherpolku luo viihtyisyyttä, parantaa kohdealueen mainetta ja tuo taidetta ja kulttuuria lähiömiljööseen. Avainasemassa ovat yhteisöllisten tilojen löytäminen ja niiden merkityksen vahvistaminen.

Viherpolku luo jaetun kaikille avoimen tilan ja kytkee Pihlavan eri asutuskerrostumat kuten kerrostalo- ja rivitaloalueet, lähialueen teollisuuslaitosten työväestön tarpeisiin syntyneet pientaloalueet, sekä viereiseen Rieskalan kaupunginosaan sijoittuvan palvelukompleksin konkreettisesti yhteen.

– Meri-Porin Pihlavan vehreyttä sekä sen suistoon, mereen ja teollisuuteen kytkeytyvä historiaa pyritään tuomaan vahvemmin esiin osaksi pihlavalaisten arkea ja alueen mainetta, Rinne lisää.

Hankkeissa tuotetaan tietoa ja osaamista myös muiden Porin kaupunginosien elinvoimaisuuden ja laajemmin koko kaupungin strategisen kehittämisen tueksi. Erityisesti ulkoilupuiston ja lyhytaaltoaseman kehittämisessä halutaan luoda kaikkia porilaisia palveleva liikunta-, kulttuuri- ja oppimisympäristö.

– Koronapandemia on vahvistanut ymmärrystä virkistysalueiden, kulttuurin ja kaupunkivihreän positiivista hyvinvointivaikutuksista. Lähiöohjelmaan hyväksytyt hankkeet Itä-Porissa ja Pihlavassa tarjoavat Porille erinomaisen mahdollisuuden saattaa poikkeusaikojen oppeja käytäntöön kaupunkilaisia osallistaen ja uusimpaan tutkimustietoon perustuen, toteaa kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin.

Porin uudet lähiöhankkeet on valmisteltu kaupunkisuunnittelun ja kulttuuriyksikön yhteistyönä ja ne tullaan toteuttamaan poikkihallinnollisena yhteistyönä erityisesti sivistystoimialan, elinkeino- ja ympäristötoimialan sekä teknisen toimialan kesken.